Konferencja
"Miasto sprawiedliwości naprawczej -
most do porozumienia"

Conference "Restorative City - Building A Bridge Of Understanding"

8 - 9 listopada 2021
(8 - 9th of November 2021)

Stadion Olimpijski, al. I. J. Paderewskiego 35, Wrocław

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia na dwudniowe wydarzenie, na które składają się międzynarodowa konferencja oraz warsztaty. Okazją do spotkania jest ogłoszenie Wrocławia pierwszym polskim miastem sprawiedliwości naprawczej. Po dwóch latach przygotowań, pomimo panującej pandemii,  udało nam się zgromadzić znakomitych ekspertów z Europy i Polski, którzy pomogą nam lepiej poznać aspekty teoretyczne i praktyczne koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej.
Wydarzenie jest bezpłatne. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na języki polski i angielski.  Istnieje możliwość uczestniczenia w konferencji w formule online.
Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku zmiany obostrzeń pandemicznych konferencja może zostać przeniesiona w całości do internetu.
Do zobaczenia we Wrocławiu – mieście mostów, pierwszym polskim mieście sprawiedliwości naprawczej!

Wrocławski Zespół ds. Sprawiedliwości Naprawczej

Program konferencji

Conference programme

DZIEŃ I
8.11.2021 r., poniedziałek, 9:00-16:30

Day I, 8th of Nov 2021, Monday, 9:00am – 4:30pm

9:00
Rejestracja uczestników. Wydawanie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych

Registration of participants. Simultaneous interpreting equipment will be provided.

9:00
Rejestracja uczestników. Wydawanie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych

Registration of participants. Simultaneous interpreting equipment will be provided.

9:45
Przywitanie gości,
informacje organizacyjne

Welcoming guests. Organizational information.

Paweł Gołębski
9:45
Przywitanie gości,
informacje organizacyjne

Welcoming guests. Organizational information.

10:00
Uroczyste otwarcie konferencji. Ogłoszenie Wrocławia Miastem Sprawiedliwości Naprawczej

The ceremonial opening of the conference – announcing Wrocław the Restorative City.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

(Mayor of Wrocław)

10:00
Uroczyste otwarcie konferencji. Ogłoszenie Wrocławia Miastem Sprawiedliwości Naprawczej

The ceremonial opening of the conference – announcing Wrocław the Restorative City.

10:20
Prezentacja raportu Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej

Presentation of the WZSN report

Joanna Wajda, Fundacja Dom Pokoju (PL)

(The House of Peace Foundation)

10:20
Prezentacja raportu Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej

Presentation of the WZSN report

10:20
Prezentacja raportu Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej

Presentation of the WZSN report

dr Honorata Czajkowska, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków / Uniwersytet Wrocławski (PL)

(University of Wrocław)

10:20
Prezentacja raportu Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej

Presentation of the WZSN report

10:50
Sesja zdjęciowa

Photo session

10:50
Sesja zdjęciowa

Photo session

11:10
Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej?

What is a restorative city?

dr Anna Matczak, The Hague University (Nl)

(The Hague University, NL)

11:10
Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej?

What is a restorative city?

11:35-11:50
Przerwa kawowa

Coffee break (15 mins)

11:35-11:50
Przerwa kawowa

Coffee break (15 mins)

11:50-13:05
PANEL I
Droga Polski do sprawiedliwości naprawczej w kontekście doświadczeń europejskich

Poland's path to restorative justice in the context of European experiences

11:50-13:05
PANEL I
11:50
Krótki spacer po ścieżkach sprawiedliwości naprawczej w Polsce – skąd wyruszyliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy (online)

A short walk along the paths of restorative justice in Poland - where we have started from, where we are and where we are going to

dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Instytut Nauk Prawnych PAN (Pl)

(Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences)

11:50
Krótki spacer po ścieżkach sprawiedliwości naprawczej w Polsce – skąd wyruszyliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy (online)

A short walk along the paths of restorative justice in Poland - where we have started from, where we are and where we are going to

12:05
Od sprawiedliwości naprawczej do idei miast sprawiedliwości naprawczej.

From "restorative justice" to the idea of "restorative cities".

prof. Ivo Aertsen (Instytut Kryminologii w Leuven, Belgia)

prof. Ivo Aertsen, Leuven Institute of Criminology (B)

12:05
Od sprawiedliwości naprawczej do idei miast sprawiedliwości naprawczej.

From "restorative justice" to the idea of "restorative cities".

12:20
Od sprawiedliwości naprawczej po miasta naprawcze: rozwój i postępy w Wielkiej Brytanii.

From Restorative Justice to Restorative Cities: Developments in the UK

dr Marian Liebmann, Restorative Bristol (UK)
12:20
Od sprawiedliwości naprawczej po miasta naprawcze: rozwój i postępy w Wielkiej Brytanii.

From Restorative Justice to Restorative Cities: Developments in the UK

13:05-13:20
Przerwa kawowa

Coffee break (15 mins)

13:05-13:20
Przerwa kawowa

Coffee break (15 mins)

13:20-14:35
PANEL II
Budowanie potencjału społecznego na wartościach sprawiedliwości naprawczej

Building community potential based on restorative justice values

13:20-14:35
PANEL II
13:20
Miasta naprawcze: łączenie ludzi, naprawianie niesprawiedliwości, wzmacnianie społeczności.

Restorative Cities: connecting people, undoing injustice, strengthening community.

prof. Patrizia Patrizi, Uniwersytet w Sassari, Włochy

University of Sassari (IT)

13:20
Miasta naprawcze: łączenie ludzi, naprawianie niesprawiedliwości, wzmacnianie społeczności.

Restorative Cities: connecting people, undoing injustice, strengthening community.

13:35
Budowanie kapitału społecznego w oparciu o wartości/zasady sprawiedliwości naprawczej.

Building social capital based on restorative justice values/principles.

Belinda Hopkins, Narodowe Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w środowiskach młodzieżowych „Transforming Conflict”, Wielka Brytania

National Centre for Restorative Approaches in Youth and Community Settings (UK)

13:35
Budowanie kapitału społecznego w oparciu o wartości/zasady sprawiedliwości naprawczej.

Building social capital based on restorative justice values/principles.

13:50
Mediacja jako kompetencja społeczna. Gdański model wprowadzania mediacji do szkół.

Mediation as a social competence. Gdańsk model of introducing mediation to schools.

Katarzyna Stryjek, Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku (PL)

(The Gdańsk Center for School and Peer Mediation)

13:50
Mediacja jako kompetencja społeczna. Gdański model wprowadzania mediacji do szkół.

Mediation as a social competence. Gdańsk model of introducing mediation to schools.

14:35-15:05
Przerwa obiadowa (lunch)

Lunch break (30 mins)

14:35-15:05
Przerwa obiadowa (lunch)

Lunch break (30 mins)

15:05-16:15
PANEL III
Czy wymiar sprawiedliwości jest gotowy na sprawiedliwość naprawczą?

Is the jurisdiction ready for restorative justice?

15:05-16:15
PANEL III
15:05
Czy wymiar sprawiedliwości jest gotowy na sprawiedliwość naprawczą? (online)

Is the jurisdiction ready for restorative justice?

dr hab. prof. UG Wojciech Zalewski, Uniwersytet Gdański (PL)

(University of Gdańsk)

15:05
Czy wymiar sprawiedliwości jest gotowy na sprawiedliwość naprawczą? (online)

Is the jurisdiction ready for restorative justice?

15:20
Sprawiedliwość naprawcza i sprawiedliwość proceduralna jako źródła legitymizacji. Restorative justice and procedural fairness as sources of legitimacy.
dr hab. prof. UMK Stanisław Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL)

(Nicolaus Copernicus University in Toruń)

15:20
Sprawiedliwość naprawcza i sprawiedliwość proceduralna jako źródła legitymizacji. Restorative justice and procedural fairness as sources of legitimacy.
15:35
Od podejścia holistycznego w organizacji do podejścia holistycznego w mieście. Współpraca na rzecz sprawiedliwości w mieście sprawiedliwości naprawczej (online) From whole-organisation to whole-place? Reimagining multi-agency and internal engagement in the restorative city.
dr Ian Marder, Maynooth University (Irl)

(Uniwersytet w Maynooth, Irlandia)

15:35
Od podejścia holistycznego w organizacji do podejścia holistycznego w mieście. Współpraca na rzecz sprawiedliwości w mieście sprawiedliwości naprawczej (online) From whole-organisation to whole-place? Reimagining multi-agency and internal engagement in the restorative city.
16:15
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Summary of the first day of the conference

Tim Chapman, Prezes Europejskiego Forum Sprawiedliwości Naprawczej (IRL)

(Chairman of the Board of the European Forum for Restorative Justice)

16:15
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Summary of the first day of the conference

DZIEŃ II
9.11.2021 r., wtorek, 9:30-14:00

Day II, 9th of Nov 2021, Tuesday, 9:30am – 2:00pm

9:30
Rejestracja uczestników

Registration of participants

9:30
Rejestracja uczestników

Registration of participants

10:00
Warsztaty

Workshops

Warsztat A / grupa 1: dr Anna Matczak (The Hague University - Holandia)
język warsztatów: polski
temat: "Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej? "

Group I (in Polish) - dr Anna Matczak (The Hague University - Netherlands) - "What is a restorative city?"

Warszat B / grupa 2: Belinda Hopkins (Transforming Conflict, National Centre for Restorative Justice in Youth Settings - Wielka Brytania)
język warsztatów: angielski
temat: "Dlaczego, abyśmy stali się częścią sprawiedliwości naprawczej potrzebujemy szkół teraz bardziej niż kiedykolwiek oraz co to oznacza w praktyce?"

Group II (in English) - Belinda Hopkins (Transforming Conflict, National Centre for Restorative Justice in Youth Settings - UK) - "Why do we need schools to become restorative now more than ever, and what does that mean in practice?"

10:00
Warsztaty

Workshops

12:30-12:45
Przerwa kawowa

Coffee break (15 mins)

12:30-12:45
Przerwa kawowa

Coffee break (15 mins)

12:45
Podsumowanie warsztatów i konferencji

Summary of the first day of the conference and workshops

12:45
Podsumowanie warsztatów i konferencji

Summary of the first day of the conference and workshops

13:20
Obiad / lunch

Lunch

13:20
Obiad / lunch

Lunch

przykłady miast sprawiedliwości naprawczej

Examples of restorative justice cities

martyna-bober-VdpUul8b_f8-unsplash

Bristol

BRISTOL  (Wielka Brytania)

W przypadku Bristolu okolicznością wspierającą określenie go mianem „miasta sprawiedliwości społecznej” była zapoczątkowana na konferencji Bristol as a Restorative City, organizowanej przez władze miejskie w 2007 r., dyskusja wokół wartości sprawiedliwości naprawczej oraz potrzeba wzmocnienia współpracy pomiędzy istniejącymi lokalnymi podmiotami świadczącymi usługi sprawiedliwości naprawczej, czego kwintesencją była z kolei konferencja w 2012 r., również organizowana przez władze miejskie, podczas której uroczyście ogłoszono Bristol miastem sprawiedliwości naprawczej (Restorative Bristol Report).

m2

Leuven

LEUVEN (Belgia)

Rozwój koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej jest rezultatem bardzo dobrej i długiej (istniejącej od lat 1980-tych) współpracy pomiędzy Instytutem Kryminologii (KU Leuven) a specjalistami i decydentami kształtującymi politykę sprawiedliwości naprawczej w regionie. W wypadku Leuven strategia wdrażania koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej jest w znacznym stopniu kształtowana przez ośrodek akademicki w Leuven i od początku zaprojektowana jako badanie w działaniu (action research). Punktem startowym dla tej koncepcji okazało się badanie pilotażowe „Field glasses” z 2016 r., którego celem było rozpoznanie i ewaluacja istniejących działań, które mogą wspomóc rozwój sprawiedliwości naprawczej zorientowanej na wspólnotę.

m3

Tempio Pausania

TEMPIO PAUSANIA (Włochy)

Pomysł rozwijania myśli sprawiedliwości naprawczej narodził się w obliczu narastającej nieprzychylności lokalnej społeczności wobec pomysłu budowy zakładu karnego dla skazanych za przestępstwa mafijne, który został otwarty w 2011 r. Proces wdrażania idei miasta sprawiedliwości naprawczej rozpoczął się wokół budowania relacji osadzonych oraz pracowników zakładu karnego z lokalną społecznością. W ramach projektu zorganizowano kilkanaście konferencji sprawiedliwości naprawczej, w których uczestniczyło ponad 600 osób. Ponadto pozyskano również fundusze na poradnictwo psychologiczne dla osób poszkodowanych przestępstwem.

m4

Oakland

OAKLAND (USA)

W Oakland wydarzeniem uruchamiającym pracę nad strategią wdrażania koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej były warsztaty z lokalnymi liderami życia społecznego, natomiast sam pomysł realizacji koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej zyskał zainteresowanie w odpowiedzi na rozczarowanie skutkami amerykańskiej polityki penitencjarystycznej. Było to spowodowane przede wszystkim długoletnim kryzysem wywołanym wysokim wskaźnikiem prizonizacji, nadmierną częstotliwością kontaktów Afroamerykanów z policją, głęboko zakorzenionym rasizmem strukturalnym oraz dyskryminacją ekonomiczną mniejszości etnicznych. Ośrodkiem inspirującym proces wdrażania idei miasta sprawiedliwości naprawczej jest organizacja non-profit Designing Justice + Designing Spaces.

Wrocław miastem sprawiedliwości naprawczej - dobre praktyki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Poznaj Wrocław

Meet Wrocław

Organizator

Organiser

logo_mw
logo_wci
logo_wzsn

Partnerzy

Partners

logo_uwr
logo_pso
logo_oirp
logo_frontis
logo_dom_pokoju
logo_mcs
logo_straz_miejska
logo_mpk
logo_kurator_info
logo_wcsn

Rejestracja / Sign up

    REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZAMKNIĘTA

    REGISTRATION CLOSED