Konferencja
"Miasto sprawiedliwości naprawczej -
most do porozumienia"

8 - 9 listopada 2021
Stadion Olimpijski, al. I. J. Paderewskiego 35, Wrocław

Program konferencji

„Miasto sprawiedliwości naprawczej – most do porozumienia”

DZIEŃ I
8.11.2021 r., poniedziałek, 9:00-16:35

9:00
Rejestracja uczestników. Wydawanie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych
9:00
Rejestracja uczestników. Wydawanie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych
9:45
Przywitanie gości,
informacje organizacyjne
Paweł Gołębski
9:45
Przywitanie gości,
informacje organizacyjne
10:00
Uroczyste otwarcie konferencji. Ogłoszenie Wrocławia Miastem Sprawiedliwości Naprawczej
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk
10:00
Uroczyste otwarcie konferencji. Ogłoszenie Wrocławia Miastem Sprawiedliwości Naprawczej
10:20
Prezentacja raportu Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej
Joanna Wajda, Fundacja Dom Pokoju (PL)
10:20
Prezentacja raportu Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej
10:20
Prezentacja raportu Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej
dr Honorata Czajkowska, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków / Uniwersytet Wrocławski (PL)
10:20
Prezentacja raportu Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej
10:50
Sesja zdjęciowa
10:50
Sesja zdjęciowa
11:10
Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej?
dr Anna Matczak, The Hague University (Nl)
11:10
Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej?
11:35-11:50
Przerwa kawowa
11:35-11:50
Przerwa kawowa
11:50-13:05
PANEL I
Droga Polski do sprawiedliwości naprawczej w kontekście doświadczeń europejskich
11:50-13:05
PANEL I
11:50
dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Instytut Nauk Prawnych PAN (Pl)
11:50
12:05
Building a restorative city: from design to construction: the experience of Leuven (Belgium).
prof. Ivo Aertsen, Leuven Institute of Criminology (B)
12:05
Building a restorative city: from design to construction: the experience of Leuven (Belgium).
12:20
dr Marian Liebmann, Restorative Bristol (UK)
12:20
12:35
Dyskusja
12:35
Dyskusja
13:05-13:20
Przerwa kawowa
13:05-13:20
Przerwa kawowa
13:20-14:35
PANEL II
Budowanie potencjału społecznego na wartościach sprawiedliwości naprawczej
13:20-14:35
PANEL II
13:20
Restorative Cities: connecting people, undoing injustice, strengthening community.
prof. Patrizia Patrizi, Universiti of Sassari (It)
13:20
Restorative Cities: connecting people, undoing injustice, strengthening community.
13:35
Belinda Hopkins, Transforming Conflict, National Centre for Restorative Justice in Youth Settings (UK)
13:35
13:50
Katarzyna Stryjek, Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku (PL)
13:50
14:05
Dyskusja
14:05
Dyskusja
14:35-15:05
Przerwa obiadowa (lunch)
14:35-15:05
Przerwa obiadowa (lunch)
15:05-16:15
PANEL III
Czy wymiar sprawiedliwości jest gotowy na sprawiedliwość naprawczą?
15:05-16:15
PANEL III
15:05
Czy wymiar sprawiedliwości jest gotowy na sprawiedliwość naprawczą?
dr hab. prof. UG Wojciech Zalewski, Uniwersytet Gdański (PL)
15:05
Czy wymiar sprawiedliwości jest gotowy na sprawiedliwość naprawczą?
15:20
Restorative justice and procedural fairness as sources of legitimacy.
dr hab. prof. UMK Stanisław Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL)
15:20
Restorative justice and procedural fairness as sources of legitimacy.
15:35
From whole-organisation to whole-place? Reimagining multi-agency and internal engagement in the restorative city.
dr Ian Marder, Maynooth University (Irl)
15:35
From whole-organisation to whole-place? Reimagining multi-agency and internal engagement in the restorative city.
15:50
Dyskusja
15:50
Dyskusja
16:15
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
Tim Chapman, Prezes European Forum for Restorative Justice (IRL)
16:15
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ II
9.11.2021 r., wtorek, 9:30-14:45

9:30
Rejestracja uczestników
9:30
Rejestracja uczestników
10:00
Warsztaty
I grupa: Belinda Hopkins (Transforming Conflict, National Centre for Restorative Justice in Youth Settings - Wielka Brytania) - warsztat w języku angielskim

II grupa: dr Anna Matczak (The Hague University - Holandia) - warsztat w języku polskim
10:00
Warsztaty
12:00
Przerwa kawowa
12:00
Przerwa kawowa
13:45
Podsumowanie warsztatów i konferencji
13:45
Podsumowanie warsztatów i konferencji
14:15
Obiad / lunch
14:15
Obiad / lunch

przykłady miast sprawiedliwości naprawczej

m1

Hull

HULL  (Wielka Brytania)

W 2010 roku na II światowej konferencji sprawiedliwości naprawczej (IIRP World Conference: Restorative Practices Across Disciplines) zorganizowanej przez Międzynarodowy Instytut Praktyk Naprawczych (International Institute for Restorative Practices) przedstawiciele Hull, miasta położonego w północnej Anglii, zadeklarowali, że jest ono pierwszym miastem sprawiedliwości naprawczej na świecie. W 2006r., w odpowiedzi na niską pozycją placówki w rankingu krajowym, Estelle Macdonald, dyrektorka szkoły podstawowej Collingwood, nawiązała współpracę z Instytutem, w poszukiwaniu innowacyjnych metod nauczania i bodowania relacji w szkole. Koncepcja miasta sprawiedliwości naprawczej w Hull jest głónie budowana wokół dzieci i młodzieży szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

m2

Lueven

LUEVEN (Belgia)

Rozwój koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej jest rezultatem bardzo dobrej i długiej (istniejącej od lat 1980-tych) współpracy pomiędzy Instytutem Kryminologii (KU Leuven) a specjalistami i decydentami kształtującymi politykę sprawiedliwości naprawczej w regionie. W wypadku Leuven strategia wdrażania koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej jest w znacznym stopniu kształtowana przez ośrodek akademicki w Leuven i od początku zaprojektowana jako badanie w działaniu (action research). Punktem startowym dla tej koncepcji okazało się badanie pilotażowe „Field glasses” z 2016 r., którego celem było rozpoznanie i ewaluacja istniejących działań, które mogą wspomóc rozwój sprawiedliwości naprawczej zorientowanej na wspólnotę.

m3

Tempio Pausania

TEMPIO PAUSANIA (Włochy)

Rozwój koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej jest rezultatem bardzo dobrej i długiej (istniejącej od lat 1980-tych) współpracy pomiędzy Instytutem Kryminologii (KU Leuven) a specjalistami i decydentami kształtującymi politykę sprawiedliwości naprawczej w regionie. W wypadku Leuven strategia wdrażania koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej jest w znacznym stopniu kształtowana przez ośrodek akademicki w Leuven i od początku zaprojektowana jako badanie w działaniu (action research). Punktem startowym dla tej koncepcji okazało się badanie pilotażowe „Field glasses” z 2016 r., którego celem było rozpoznanie i ewaluacja istniejących działań, które mogą wspomóc rozwój sprawiedliwości naprawczej zorientowanej na wspólnotę.

m4

Oakland

OAKLAND (USA)

W Oakland wydarzeniem uruchamiającym pracę nad strategią wdrażania koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej były warsztaty z lokalnymi liderami życia społecznego, natomiast sam pomysł realizacji koncepcji miasta sprawiedliwości naprawczej zyskał zainteresowanie w odpowiedzi na rozczarowanie skutkami amerykańskiej polityki penitencjarystycznej. Było to spowodowane przede wszystkim długoletnim kryzysem wywołanym wysokim wskaźnikiem prizonizacji, nadmierną częstotliwością kontaktów Afroamerykanów z policją, głęboko zakorzenionym rasizmem strukturalnym oraz dyskryminacją ekonomiczną mniejszości etnicznych. Ośrodkiem inspirującym proces wdrażania idei miasta sprawiedliwości naprawczej jest organizacja non-profit Designing Justice + Designing Spaces.

Wrocław miastem sprawiedliwości naprawczej - dobre praktyki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Poznaj wrocław

Organizatorzy

logo_wroclaw_miasto_spotkan
logo_wci
logo_wzsn

Partnerzy

logo_pso
logo_oirp
logo_frontis
logo_dom_pokoju
logo_mcs
logo_straz_miejska
logo_mpk
logo_kurator_info
logo_wcsn

Rejestracja

    I DZIEŃ:

    II DZIEŃ: